Ansøgning om tilskud fra Økokød 2019

Økokød udlodder hvert år 380.000 kr. fordelt i flere portioner til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologisk kødproduktion.

Der er ansøgningsfrist 1. april Der kan søges om tilskud til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling for økologiske kød-produkter.

Det årlige tilskud fordeles typisk på 10 – 15 projekter, afhængig af de indkomne projekter

Pengene kommer til udbetaling i oktober kvartal samme år, når udgifter og afrapportering har fundet sted.

Kun medlemmer af Økokød kan ansøge.

Indmeldelse sker ved at indbetale 500 kr. på konto nr. 8401-0004201051.

Husk at skrive navn på indbetaler.

Ansøgningen sendes til formanden for Økokod:

Frode Flyvebjerg Kristensen
Vesterbækvej 73, 6800 Varde
E-mail: frodeflyvbjerg@hotmail.com
tlf. 75 29 80 83 / mobil 40 75 03 93

Du evt. søge inspiration ved at se, hvilke projekter, som fik tilsagn om støtte i 2018