Medlemskab af Økokød

Leverandører til Friland kan tegne medlemskab gennem kontakt til Ejerservice.

Øvrige medlemskaber tegnes ved indbetaling af 500 til konto i Merkur:

reg.nr. 8401
konto: 0004201051

Husk at angive navn, adresse og gerne tlf på medlemskabet ifm indbetaling.

Kontakt formanden for spørgsmål og yderligere oplysninger.