Skip to content

Økokøds generalforsamling 2018

Efter generalforsamlingen holdt Astrid Gade Nielsen, Kommunikations direktør i Danish Crown, et oplæg omkring bæredygtighed i økologisk husdyrproduktion. Er det hot or not? Efterfølgende var der ivrig debat.

Onsdag den 12. November 2018 kl. 18.30

i Sagro’s Landbrugscenter, Majsmarken 1, Billund

Mødet indledtes med middag.

Selve generalforsamlingen begyndte kl. 19.45 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
 4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
 5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
  På valg er:
  I. Frode Kristensen
  II. Arne Juul
  III. Nicolaj Pedersen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Tilmelding til spisning sker til