Skip to content

Økøkøds historie

1989:
Historien om Økokød FmbA begynder i 1989. En gruppe økologiske landmænd indleder et samarbejde med FDB og Danske Slagterier. Formålet er at markedsføre økologisk kød i FDB’s butikker. Initiativet slår ikke an, og allerede samme år bryder samarbejdet sammen.

De økologiske landmønd står uden afsøtningskanal til deres produkter og danner derfor afsætningsselskabet Økokød AmbA. Det er dog stadig svært at få det økologiske kød til at slå an, men de økologiske kødproducenter kommer i kontakt med en gruppe producenter af Frilandsgris. Begge grupper har behov for en afsætningskanal for deres produkter – og sammen danner de i 1992 selskabet Friland Food A/S.

1992:
Producenterne af Frilandsgris ønsker at skabe et alternativ til den traditionelle, intensive svineproduktion: Smågrisene skal fødes i hytter på friland og

hele produktionen skal sikre, at grisene får den bedst mulige opvækst med fokus på dyrevelfærd og grisenes naturlige adfærd. Det var nytænkning! En sådan form for svineproduktion var aldrig set før.
I samarbejde med Dyrenes Beskyttelse udarbejder Friland Food A/S et produk­tions­kon­cept for Frilandsgris. Frilandsgrise produceret efter dette koncept tildeles Dyrenes Beskyttelses anbefaling, og varemærket Frilandsgris er skabt.
Samme år udvides sortimentet til også at omfatte Frilandskyllinger, men selv om kræfterne samles er det en svær opgave at skabe afsætning for produkterne.

1993:
Friland Food A/S gør i betalingsstandsning, men reetableres uden frilandskyllingerne i sortimentet. Alle økologer indskød 7.000 kr. hver for at kunne erhverve ca. 50 % af aktierne i Friland Food A/S.

1994:
Året efter vinder selskabet til gengæld en vigtig sejr: Den første store detailkæde bliver fast aftager af Frilandsgrise, og det sætter sit positive præg på selskabets årsregnskab. Samtidig var der et forsøget på at få gang i salget af økologisk kød i FDB.

1995:
Sortiment og kundekreds udvides
Et solidt fodfæste på hjemmemarkedet samt et ønske om at kunne forædle det øko­lo­giske kød får selskabet til at danne sin egen forædlingsvirksomhed, Salling Kød ApS. Forventningerne til forædlede, økologiske kødprodukter bliver dog slet ikke ind­friet, og Salling Kød ApS sælges hurtigt fra.
Samme år indleder Friland Food A/S et samarbejde med producenter af Limou­sine og Angus kødkvæg.

1996:
I samarbejde med FDB udvikles et sortiment af økologisk, detail­pakket kød, og det sætter for alvor fart på afsætningen af det økologiske kød.

1997:
Debatten om eksport af tremmekalve til Holland fylder i medierne, og Friland Food beslutter sig for at lancere danske kalve under varemærket Den Frie Kalv.

1999:
Friland Food A/S bliver en del af Danish Crown koncernen. Hermed er vejen banet for et større spillerum på eksportmarkederne. Der er især interesse for det økologiske svinekød på eksportmarkederne. Økokød fortsatte med at være stærkt repræsenteret i Friland Food A/S bestyrelse hvor der sider 3 økologer ud af 6 landmandsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

2000:
I samarbejde med Hereford Foreningen blev der udarbejdet et koncept til mærkevaren Friland Hereford, der blev lanceret i slutningen af året.

2001:
Friland Food’s stærke vækst giver i 2001 anledning til en stærkere profilering og modernisering af markedsføringen, ligesom Friland’s ansigt udadtil også moderniseres, og Friland Food A/S bliver til Friland A/S. Der udvikles nye logoer, og det økologiske kød, der tidligere blev solgt under detailhandelens egne mærker, bærer alle Frilands økologiprodukter nu navnet Friland økologi.

Der sættes ekstra fokus på spisekvalitet, og Friland A/S allierer sig med danmarksmesteren i kokke konkurrencen Bocuse d’Or 2000, køkkenchef Jesper Koch fra Molskroen om udarbejdelse af en røkke opskrifter med brug af råvarer fra Friland.

2002:
I 2002 kunne Friland A/S kalde sig ikke alene Danmarks, men Europas førende leverandør af økologisk kød.

2004:
Træerne gror dog ikke ind i himlen. Trods en ihærdig indsats må Friland A/S konstatere, at det gennem de seneste år har været særdeles vanskeligt at skabe et tilfredsstillende marked for to gode produkter, økologisk lam og Friland Hereford. I april/maj beslutter Friland A/S at trække to produkter ud af sit sortiment.

Til gengæld resulterer en fælles indsats fra Coop og Friland i en yderligere forbedret afsætning af det økologiske kød.
Friland har også den glæde og stolthed, at to af selskabets produkter, Limousine kalvekotelet og økologisk hakkekød, udnævnes til prisvindere af Dagbladet Børsens kokke­panel forud for afholdelsen af den første Madfestival i Tivoli.

2005:
Udover hjemmemarkedet, som det vigtige basismarked, har eksporten fået stigende betyd­ning i Frilands hverdag. Det er som i 1999 det økologiske svinekød, der trækker læsset på eksportmarkederne, hvor især lande som England, Tyskland og Italien efterspørger det økologiske kød – men også andre europæiske lande, og fjernere lande som USA, Japan og Sydkorea, viser interesse – ikke mindst takket være samspillet med moderselskabet Danish Crowns vidtforgrenede salgsorganisation. Den størke markedsudvikling for økologi betyder at den økologiske omsøtning dækker 2/3 af Frilands omsætning og dermed kommer der 4 økologer fra Økokød FmbA ud af de 6 landmands udpegede bestyrelsesmedlemmer.

2006:
Eksporten stiger!Forbrugerne har for alvor fået øjnene op for økologi, spisekvalitet og dyrevelfærd. Efterspørgslen stiger stadig, og Friland A/S løber stærkt for at følge med både herhjemme men også påeksportmarkedet er der bud efter Frilands kvalitetsprodukter.

Inden for de sidste tre år er eksporten steget fra 24,6 mio. kroner til 42,4 mio. kr. og eksporten udgør nu 60 procent af Frilands omsætning. Det flotte resultat udløser anerkendelse.
I juni overrækker Hans Kongelig Højhed Prins Henrik Friland eksportprisen Kong Frederik den Niendes Hæderspris for indsatsen for afsætning af økologisk svinekød. Begrundelsen for tildelingen er, at Friland har haft en stigende eksport af økologisk kød, samtidig med at virksomheden har fastholdt kravet til kvalitet, økologi og dyrevelfærd, hvilket har gjort det muligt at opnå højere priser til leverandørerne trods hård konkurrence.

Henning Dyremose, formand for Danmarks Eksportråd og næstformand i komiteen for Frederik den Niendes Hæderspris siger: Årets kandidater til Kong Frederik den Niendes Hæderspris har i høj grad udmærket sig på de udenlandske markeder, og de afspejler både kvaliteten og bredden blandt vore fremmeste eksportvirksomheder. De har forstået at omstille sig og udnytte de globale muligheder.

Friland A/S arbejder målrettet på at styrke Frilands afsætning af økologisk kød, bl.a. på det tyske marked. Friland erhverver et tysk handelsselskab med tre ansatte, beliggende i Kiel. Frilands nye datterselskab beskæftiger sig hovedsaligt med at købe og sølge udenlandsk økologisk kød, og allerede efter ni måneder bidrager det tyske datterselskab positivt til Frilands regnskab.

Der er store forventninger til eksportpotentialet mod syd, hvor økologien i disse er for alvor er ved at finde vej til den traditionelle tyske detailhandel. Også i England kommer Frilands produkter på varehylderne. Friland A/S før en ny og vigtig kunde: Den engelske detailkæde Waitrose begynder at sælge dansk Friland bacon. Waitrose har 180 butikker og en omsætning på ca. 3 mia. ‚¤.

Kæden er kendt for at sælge specialiteter og madvarer af høj kvalitet og på flere måder minder kæden om det danske Irma, blot 20 gange større. Waitrose indgør typisk i tætte partnerskaber med sine leverandører, og det er et samarbejde Friland A/S forventer sig meget af.