Skip to content

Tilskud fra Økokød

Økokød f.m.b.a udlodder i 2024 sidste pulje tilskud fordelt på flere portioner til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologisk kødproduktion.

Der er ansøgningsfrist 1. april i det år, hvor der ansøges.

Udbetaling af tilskud fra fonden sker, når projekterne er gennemført og Økokød har fået fuldstændig skriftlig rapportering af udgifterne.
Bemærk: Projekterne for denne uddeling skal være afsluttet og afrapportering være senest 1. juli 2025, så udbetaling kan ske i 3. kvartal 2025
 

Hvis du har betalt kontingent i 2023 regnes du som medlem og kan søge om tilskud 1. april 2024. Du behøver ikke foretage dig yderligere. Opkrævning for 2024 kommer senere på året.

Er du ikke medlem, kan indmeldelelse foregå via indmeldelelses-formularen og indbetaling af 500 kr. på konto nr. 8401-0001126798.

Husk at skrive navn på indbetaleren ifm ind med overførslen.

Ansøgningen sendes til formanden for Økokod f.m.b.a.

Frode Flyvebjerg Kristensen, Vesterbækvej 73, 6800 Varde

E-mail: frodeflyvbjerg@hotmail.com

mobil 40 75 03 93