Tilskud fra Økokød

Økokød f.m.b.a udlodder hvert år 380.000 kr. fordelt i flere portioner til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologisk kødproduktion.

Der er ansøgningsfrist 1. april i det år, hvor der ansøges.

Pengene kommer til udbetaling i oktober kvartal samme år, når udgifter og afrapportering har fundet sted.

Ansøger skal være medlemmer af Økokød.

Bemærk: Hvis du har betalt kontingent i 2020 regnes du som medlem og kan søge om tilskud 1. april 2021. Du behøver ikke foretage dig yderligere. Opkrævning for 2021 kommer senere på året.

Er du ikke medlem, kan indmeldelelse foregå via indmeldelelses-formularen og indbetaling af 500 kr. på konto nr. 8401-0001126798.

Husk at skrive navn på indbetaleren ifm ind med overførslen.

Udbetaling af tilskud fra fonden sker, når projekterne er gennemført og Økokød har fået fuldstændig skriftlig rapportering af udgifterne.

Bevilgede midler kan udbetales op til 2 år, fra ansøgnings-dato.

Ansøgningen sendes til formanden for Økokod f.m.b.a.

Frode Flyvebjerg Kristensen, Vesterbækvej 73, 6800 Varde

E-mail: frodeflyvbjerg@hotmail.com

Eller tlf. 75 29 80 83, mobil 40 75 03 93