Tilskud fra Økokød

Økokød f.m.b.a udlodder hvert år 380.000 kr. fordelt i flere portioner til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologisk kødproduktion.

Der er ansøgningsfrist 1. april i det år, hvor der ansøges.

Pengene kommer til udbetaling i oktober kvartal samme år, når udgifter og afrapportering har fundet sted.

Kun medlemmer af Økokød kan ansøge. Indmeldelse sker ved at indbetale 500 kr. på konto nr. 8401-0004201051. Husk at skrive navn på indbetaler.

Udbetaling fra fonden, kan ske, når projekterne er gennemført og Økokød har fået fuldstændig rapportering af udgifterne skriftlig. Bevilgede midler kan udbetales op til 2 år, fra ansøgnings-dato.

Ansøgningen sendes til formanden for Økokod f.m.b.a.

Frode Flyvebjerg Kristensen, Vesterbækvej 73, 6800 Varde

E-mail: frodeflyvbjerg@hotmail.com

Eller tlf. 75 29 80 83, mobil 40 75 03 93