Skip to content

Økokøds sommerudflugt 2022

Økokøds sommerudflugt 2022 gik til mejeriet Naturmælk og Solbakken Økologisk, som producerer slagtesvin og har igangsat et af de første forsøg med dansk soyaproduktion.

Dagen begyndte med besøg på Naturmælk, som stadig har hovedsæde i smukke ældre bygninger - selv om der er foretaget mange udvidelser siden starten i 1994
Direktør Leif Friis Jørgensen viste rundt på mejeriet, som udover Naturmælk også omfatter Øllingegaard og Hinge Gårdmejeri
Mejeriet har et stort produktsortiment, som især består af mælk og oste, men virsomheden udvikler løbende nye produkter, og virksomhedens tredje-vigtigste produkt er nu baseret på havre - og helt uden mælk.
Første fase af osteproduktionen. Der går typisk 10 kg mælk til et kg ost, så de nuværende pristigninger rammer i høj grad osten. Mejeriet mærker tydeligt de stigende energipriser. Således er mejeriets gasregning steget med 200.000 kr om måneden.
Naturmælk har 44 leverandører, hvoraf 8 har til huse på Sjælland.
35% af Naturmælks omsætning stammer fra catering-sektoren, og mejeriet blev derfor voldsomt påvirket af corona-nedlukningerne. Det er dog nu lykkedes at komme tilbage på det hidtidige niveau.
Næste stop på Økokøds udflugt var Solbakken Økologisk ved Vojens
Solbakken indgår i et samarbejde med andre gårde om at forsøge soyaproduktion i Danmark.
Gårdens ejer, Thorbjørn Sørensen (tv), er indtil videre optimistisk, men har allerede nogle idéer til ændringer, når næste dyrkningssæson går igang.
Solbakken driver to gårde med ca 400 hektar planteavl og 65 hektar, som er optaget af svineproduktion.
Solbakken producerer årligt 11.000 økologiske slagtesvin og herudover en mindre eksport af smågrise til Tyskland
Gården holder 450 søer. En væsetlig del af den samlede svineproduktion går til aftagere i New York - som særligt antibiotika-frit svinekød.
Allan Thomsen (øverst i midten) viste rundt i svineproduktionen, som han står for den daglige drift af. Allan Thomsen er også medlem af Økokøds bestyrelse.

Turens program, som det fremgik af indbydelsen:

Tirsdag den 28. september 2022

  • 10.00: Kaffe og introduktion v/ Naturmælk mejeri, Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev
  • 11.00: Rundtur på Naturmælk
  • 12.00 Frokost med v/ Naturmælk
  • 13.00 Køretur forbi Solbakken Økologisk soyamark og sohold, Træhedevej 9, 6500 Vojens
  • 14.00 Rundtur på Solbakken Økologi
  • 15.00 Kaffe og afslutning