Tilmelding til Generalforsamling 2019

 Tilmeldingen gælder spisning kl. 18.30. Deltagelse er gratis for medlemmer.

Deadline for tilmelding er 8. november 2019. Uden tilmelding er det fortsat muligt at deltage i selve generalforsamlingen kl 19.15 (uden spisning) 

Gå tilbage til mødets dagsgorden PROGRAM

Spørgsmål kan rettes til: Nicolaj Pedersen, e- mail : nicolaj@okogris.dk eller tlf. 20 14 47 51