Skip to content

Økokøds generalforsamling 2012

Onsdag den 14. november kl. 18.00 i Jysk landbrugscenter i Billund, Majsmarken 1, 7190 Billund.

 Der indledtes med økologisk middag.

 Efter generalforsamling vil Tine og Jan Thybo fortælle om at starte og drive en økologisk slagter og gårdbutik nær Skanderborg

 Generalforsamlingens holdtes med dagsorden ifølge vedtægterne.

 1.                   Valg af dirigent og referent
 2.                   Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
 3.                   Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
 4.                   Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
 5.                   Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
 6.                   Indkomne forslag
 7.                   Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
 På valg er:    
 i.                    Nicolaj Pedersen
 ii.                   Frode Flyvbjerg Kristensen
 iii.                  Gert Ladegaard Jensen ( modtager ikke genvalg)

 8.                   Valg af revisor
 Eventuelt

 Tilmelding til spisning nødvendigt senest den 7. november til Ina Nielsen på  mail: inan@friland.dk eller tlf. 89 19 27 63