Skip to content

Tilsagn om tilskud fra Økokød 2020

Økøkød har for 2020 givet tilsagn om støtte på i alt 225.000 kr. til følgende modtagere og projekter:

Rasmus Skau
Markesføring af Fuglsøgård
30.000 kr.

Lars Briggs
Naturkød Jammerbugt
60.000 kr

Udviklingscenter for husdyr på friland
Løsninger til Ly og Læ for Kødkvæg
75.000 kr

FØKS
SOFARI
60.000 kr