Skip to content

Økokøds generalforsamling 2013

Mandag d. 11 November 2013 kl. 19.00 i Jysk Landbrugscenter i Billund.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
  3. Fremløggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
  4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
  5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter

På valg er:      Bent Korsholm

                     Erling Kristensen

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt