Skip to content

Tilskud fra Økokød 2015

Gamle husdyrracer, 14.000 kr
Etablering af opmærksomhed om de gamle danske husdyracer, som samtidig er økologiske og gode til at naturpleje. Gøres via kamera og hjemmeside

Aabenraa Dyrskue, 25.000 kr
Fremme den økologiske udvikling, og synliggøre miljøvenlige alternativer for forbrugeren stort økologiske telt på dyrskuet i dagene den 29 €“ 30 maj 2015.

Samsø Slagtehus, 75.000 kr
Lokale økologer kan få slagtet deres dyr på Samsø til gavn for øens beboere og alle turister der besøger øen.

Økodag, 10.000 kr
Støtte til arrangement, hvor forbrugere kan se køerne danse i Gabøl, søndag den 19. april. Det tilsvarende arrangement havde 7000 besøgende i 2014.

Kulturnat i Nordenskov, 25.000 kr
Promovering af økologiske produkter i lokalområdet

Sofari, 50.000 kr
Giver på landsplan mulighed for at opleve det økologiske griseliv og få kendskab til den økologiske produktionsform. Målet er 10.000 besøgende i 2015.