Skip to content

Generalforsamling 2022

Økokød holder generalforsamling

Tirsdag 22. november 2022
kl. 18.00

Majsmarken 1, 7190 Billund

Mødet indledes med spisning.

Selve generalforsamlingen begynder kl. 19.15.

Mødet vil bl.a. diskutere Økokøds fremtid – herunder en evt. nedlukning af foreningen.

Bestyrelsen foreslår, at 2023 bliver det sidste udlodningsår.

Efter mødet, vil Espen Møller Xu holde et oplæg om sin egen bedrift og arbejdet med selvforsyning som et bud på en løsning af klima- og bæredygtigheds-problemerne.

 

Esben Møller Xu (th) - her sammen med Økokøds kasserer Nicolaj Pedersen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

   

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen.

   

 3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne.

   

 4. Fastsættelse af kontingentsatsen med virkning fra den 1.1. frem til 31.12. i næste kalenderår.
 5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen.
 6. Indkomne forslag:
 7. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter.
  På valg er: Frode Flyvbjerg Kristensen, Nicolaj Pedersen og Allan Thomsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil et dagsaktuelt emne blive sat til debat.

Af hensyn til køkkenet anmodes om, at man tilmelder sig spisning senest søndag d. 20. november.

Tilmelding til:

Nicolaj Pedersen
tlf/sms: 20 14 47 51