Skip to content

Tilsagn om tilskud fra Økokød 2022

Økøkød har for 2022 givet tilsagn om støtte på i alt 165.850 kr. til følgende modtagere og projekter:

FØKS
SOFARI
60.000 kr

Foreningen Økoteltet Sønderjylland
Økologisk telt på dyrskuet i Aabenraa
7.980 kr.

Lars Briggs
SDM tyrekalve til naturpleje
60.000 kr

Udviklingscenter for husdyr på friland
Holistisk afgræsning og ungkreaturer
37.870 k