Skip to content

Økokøds Generalforsamling 2017

Onsdag den 15. November 2017 kl. 19,45
i Jysk landbrugscenter, Majsmarken 1, Billund

Årets generalforsamling stod i jubilæets tegn. I anledning af 25 års jubilæet var Bjarne Møller og Karsten Deibjerg inviteret til at fortælle om den svære start, det lange slidsomme arbejde og nogle underholdende anekdoter fra Økokøds og Frilands historie.
 
Karsten Deibjerg begyndte som 24 årig arbejdet som direktør i Økokød i 1990, og i samarbejde med Bjarne Møller og de daværende leverandører lagdes grundstenene til, at det i 1992 blev muligt at stifte Friland Food – det nuværende Friland. I deres indlæg fremhævede begge betydningen af engagementet og det tillidsfulde samarbejde mellem økologiske landmænd som forudsætningen for, at Friland og den økologiske kødbranche har opnået den succes, som vi ser i dag.

Karsten Deibjerg fortæller om den svære start for Økokød, hvor han solgte 18 - 20 grise og et par kreaturer om ugen.
I forbindelse med mødet uddelte formanden Økokøds årlige skulderklap til Bjarne Møller for hans mangeårige indsats som formand for Frilands bestyrelse.
Ved generalforsamlingen valgte Erling Christensen at takke af efter adskillige års arbejde i bestyrelsen. I stedet indvalgtes Tove Ellergaard, Hornum. På bestyrelsens vegne takkede Nicolaj Pedersen for samarbejdet med Erling Christensen.
Dagsorden for den afholdte generalforsamling:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
 4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
 5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
 6. Indkomne forslag
  Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
  På valg er:
  Erling Christensen
  Ole Andersen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt