Sen-sommerudflugt 2024

Økokød planlægger også i år at gennemføre en sommerhudflugt. Turen vil dog i år gennemføres sidst på sommeren – omkring starten på september.

Yderligere oplysninger vil fremgå af hjemmesiden senere.

Tilskud for 2024

Økokød f.m.b.a. har i 2024 udloddet 115.000 kr fordelt på flere portioner til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologisk kødproduktion

Se årets modtagere

Generalforsamling 2023

Økokøds generalforsamling holdes i år

Torsdag d. 23. november

Majsmarken 1, 7190 Billund

Mødet begynder med spisning kl. 18.30

Selve generalforsamlingen begynder kl. 19.15

Efter generalforsamlingen vil Per Runge fra Vestjyllands Andel holde et oplæg til debat over temaet:

Hvor bevæger det økologiske fodermarked sig hen?

Tilmelding til spisning skal ske senest mandag d. 20. november til
Nicolaj Pedersen, tlf./sms: 20 14 47 51 eller e-mail: nicolaj@okogris.dk

Økokøds sommerudflugt gik i år til græsproteinfabrikken BioRefine og Outrup Biogas

Se billeder fra turen

Støtte-tilsagn 2023

Økokød har i 2023 givet tilsagn om støtte for 180.000 kr .

Se hvilke projekter, som modtog tilskud i år

Økokøds sommerudflugt gik i år til mejeriet Naturmælk og  Solbakken Økologisk som producerer slagtesvin og har igangsat forsøg med dansk økologisk soyaproduktion.

Se: BILLEDER FRA TUREN

Støtte-tilsagn 2022

Økokød har i 2022 givet tilsagn om støtte for 165.850 kr .

Se hvilke projekter, som modtog tilskud i år

Generalforsamling 2021

Økokød holdt sin seneste generalforsamling

17. november 2021 i Billund

I forbindelse med mødet tildeltes foreningens skulderklap Chriss Hedeager for at hans årelange arbejde med udvikling og salg af økologiske kødprodukter.

Jens Krogh holdt oplæg om konceptet Farm to Fork.

Desuden vil Økokøds skulderklap bliver tildelt en person som har ydet en særlig indsats for økologisk kød.

Økokøds sommerudflugt gik i 2021 til Danish Crowns kvægslagteri i Holsted samt den smukke Tambours Have nær Varde.

Se: BILLEDER FRA TUREN

Støtte-tilsagn 2021

Økokød har i år givet tilsagn om støtte til 8 forskellige økologiske kødprojekter for samlet 280.708 kroner.

Se hvilke projekter, som har modtaget tilsagn

Har du modtaget kontingent-opkrævning?

Økokød udsender i denne tid kontingent-opkrævninger for 2020

Hvis du har modtaget opkrævning –  men mener det er en fejl  – må du meget oplyse os om det. Det samme gælder, hvis der er fejl i adressen eller lignende.

På grund omlægning af medlemskaber og kontingenter, er vi bevidst om, at der kan være opstået misforståelser.

Vi retter og lytter gerne.

Skriv til info@okokod.dk  eller ring/sms: 22 33 14 94

Generalforsamling 2020

Aflysning!!!

På grund af den særlige Covid-19-situation er
Økokøds generalforsamling udsat.

Generalforsamlingen vil blive afholdt, at smitte-situationen igen gør det forsvarlligt.

Yderligere oplysninger vil senere fremgå her på siden.

Sommerudflugt 2020

Økokød undersøger i øjeblikket muligheden for at gennemføre en årlig sommerudflugt i september – som erstatning for den udflugt, som blev Corona-aflyst i juni.

Det er dog endnu usikkert, om udflugten kan gennemføres. Nærmere oplysning vil blive meddelt her på siden.

Økokøds sommerudflugt

50 år som landmand
25 år som økolog

Frode Flyvbjerg Kristensen

Økokøds formand, Frode Flyvbjerg Kristensen, fejrer i år to bemærkelsesværdige jubilæer. Han har i år været mælkeproducent i 50 år og kan samtidig fejre 25-året for sin omlægning til økologisk drift.

Frode Flyvbjerg er “still going strong”. Han har stadig 140 malkekøer på bedriften og har 200 hektar under plov.

Tilsagn 2020

Økokød har givet tilsagn om tilskud på ialt 230.000 kr. til en række økologiske projekter.

Se oversigten over modtagere og projekter

Generalforsamling 2019

Ved generalforsamlingen i november lagde Simme Eriksens oplæg om økologiens udvikling op til en spændende debat.

Nyt kontingent og ny type medlemskab

Ved Økokøds generalforsamling den 12. november 2019 blev det besluttet, at kontingentet fremover skal være ens for alle.

Kontingentet for kalenderåret 2020 er fastsat til 500 kr. Det vil for mange nuværende medlemmer betyde et fald i kontingentet i forhold til den hidtidige promillieafgift.

Alle kan søge om medlemskab i Økokød.

Aktivt medlemskab kræver dog, at man driver statsautoriseret økologisk kødproduktion.

Du kan søge om medlemskab her

Frode Flyvbjerg modtager Økokøds skulderklap

Frode Flyvbjerg modtager årets skulderklap

Meget imod modtagerens eget ønske blev det i år et medlem af Økokøds bestyrelse, som modtog årets skulderklap. Den øvrige bestyrelse tildelte hæderen til formanden Frode Flyvbjerg for hans mangeårige arbejde for at fremme natur og produktionen af økologisk kød.

På vej ned af Agri Baunehøj

Billeder fra sommerudflugten

Økokød holdt igen i år sommerudflugt. Turen gik til Kalø Økologisk Landbrugsskole og de smukke omgivelser ved Mols Bjerge